Instantpadel på DTB:s internationella kongress

Pattern

Instantpadel presenterades på den internationella DTB-kongressen (Deutscher Tennis Bund e. V.), en stor tenniskongress i Hamburg, Tyskland, där de introducerade padelspelet inför över 600 affärsdelegater. Instantpadel som den enda leverantören av banor fick stor respons och har nu många diskussioner på gång om hur man kan möjliggöra och säkra tillväxten av padel i Tyskland.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.