För evenemang

Pattern

För evenemang

Instantpadel banan är lätt att transportera, installera och demontera. Instantpadel banan kan monteras på 4–6 timmar vilket medför att du kan skapa exklusiva unika padel upplevelser mot berörda målgrupper. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.