För fastigheter och hotell

Pattern

Instantpadel banan skapar många nya möjligheter för fler aktörer som vill koppla padel till sin redan befintliga affärsverksamhet. Fastighetsbolag som vill erbjuda sina hyresgäster ‘’padel nära dig” med syfte att bidra till motion och hälsa utöver nya intäkter. Hotell och övriga verksamheter inom turism som hel eller säsongsvis vill erbjuda sina gäster padel på unika platser inomhus eller utomhus.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.